ISO 27001:2013

Systém managementu bezpečnosti informací potvrzena certifikátem. Systém managementu bezpečnosti informací organizace TRENCH s.r.o. byl prověřen a shledán shodným s požadavky normy ISO 27001:2013 pro distribuci služeb, zprostředkování obchodu, řízení a plánování projektů, podporu prodejních kanálů - obchodních partnerských společností, správu dat a backoffice služby. Elektronickou verzi certifikátu najdete zde.

The Data Security management confirmed with certificate. Data Security Management System Organization has been examined and found in conformity with requirements of the standard ISO 27001:2013 for the distribution of services, brokering, project management and planning, support for sales channels - business partner companies, data management and back office services. The electronical version of the certificate you can find here.

ISO 9001:2008

Úroveň řízení kvality potvrzena certifikátem. Systém managementu kvality organizace TRENCH s.r.o. byl prověřen a shledán shodným s požadavky normy ISO 9001:2008 pro distribuci služeb, zprostředkování obchodu, řízení a plánování projektů, podporu prodejních kanálů - obchodních partnerských společností, správu dat a backoffice služby. Elektronickou verzi certifikátu najdete zde.

The quality management confirmed with certificate. Quality Management System Organization has been examined and found in conformity with requirements of the standard ISO 9001:2008 for the distribution of services, brokering, project management and planning, support for sales channels - business partner companies, data management and back office services. The electronical version of the certificate you can find here.