Strategy

Strategie naší společnosti se vyznačuje několika srozumitelnými body. Tím nejdůležitějším bodem je důraz na rovnocenné partnerství, které dává jak nám, tak i našim partnerům, ten správný prostor pro rozvoj vlastních aktivit, včetně možnosti ovlivnit společné cíle. Právě tento bod je našimi partnery vnímán jako významná společná konkurenční výhoda v současném tržním prostředí přímého prodeje. Díky pevným vazbám s našimi partnery jsme schopni úspěšně naplňovat i další body naší strategie, mezi které patří především udržení maximální šířky portfolia nabízených služeb, vytvoření spravedlivého motivačního prostředí pro nové i stávající obchodní partnery a zajištění transparentního hodnocení a s tím související podpory.

The Strategy of our company consists of few clear points. The most important point based on the emphasis on equal partnership, which gives to us and to our partners the right space for the development of own activites including the influence on common future. This point is mentioned primarily by our partners as the important common competitive advantage in current direct-sales market. Due to our strong relationship with all of our partners we are able to be successfull even with other points of our strategy like to keep tha maximal portfolio of offered products and services, to keep fair motivation system for our new and existing patrners and to create clear evaluation and related support.