Vision

Pro naši společnost není vytvoření vize každoročním úkolem pro top management. Společnost TRENCH byla založena s cílem naplnit vizi, která již dlouho existovala. Naším cílem je zužitkovat naše dlouholeté zkušenosti a vybudovat nejsilnější skupinu partnerů zaměřenou na přímý prodej v České republice.

Že se nám daří vizi úspěšně naplňovat je patrné z neustále se zvyšujího počtu našich úspešných partnerů znásobeného šířkou portfolia námi poskytovaných služeb a zprostředkovaných obchodních vazeb. 

The vision is not a yearly task for our top-management, because our company was founded on already existing vision. The vision of our company is to capitalize years of experience and create the most powerful direct-sales oriented group of partners in the Czech Republic.

The way of filling our vision is visible in the contunuously growing number of our successful partners multiplied by the wide protfolio of our services and offered contractual business relations.