Startup

Jsme připraveni vám pomoci s nastartováním vašeho prodejního týmu. Známe počáteční úskalí. Pomůžeme vám vyvarovat se začátečnických chyb. Ušetříme vám čas s nastavením vnitřních i vnějších firemních procesů.

Využijte naše zkušenosti s desítkami obchodních partnerů.

We are ready to help you with startup of your sales team. We know the initial difficulties. We will help you to avoid beginners' mistakes. We will save you time on setting internal and external business processes.

Take the advantage of our experience with tens of business partners.

Portfolio

Zajištujeme pro naše partnery vyvážené portfolio produktů a služeb. Jsme v současné době přímým distributorem společností Vodafone a T-mobile, což nám umožňuje vybrat tu správnou nabídku právě pro vaše obchodní zástupce. 

Využijte našich možností a vyberte si pro váš tým některý z našich ověřených produktů.

We provide our partners with balanced portfolio of products and services. We are currently direct distributor for providers like Vodafone and T-mobile. Therefor we are able to prepare the right set of products for your sales agents.

Take the opportunity and choose one of our proven product set for your sales team.

Commission

Díky transparentním vztahům s poskytovateli telekomunikačních služeb jsme schopni vytvořit speciální podmínky pro naše partnery. V oblasti přímého prodeje jsou provize zásadním faktorem pro vytvoření úspěšného prodejního týmu. Vybíráme z telekomunikačního trhu ty správné produkty, abychom byli schopni vždy zajistit nadstandardní provizní schéma.

Využijte náš vyzkoušený motivační systém s atraktivními odměnami pro vás i pro vaše obchodní zástupce.

Thanks to transparent relationships with telecommunication service providers we are able to prepare special busienss conditions for our partners. In the field of direct sales commissions are the major factor for creation of successful sales team. Therefor we select from the telecommunication market the right set of products to be able to provide our partners always with superior commission scheme. 

Use our proven motivation system with attractive commission for you and for your sales agents.

Cash flow

Základem každého podnikání je zajištění rovnováhy mezi náklady a výnosy. Abychom předešli problémům s nedostatkem provozních financí, nabízíme našim partnerům finanční pomoc, která umožní včas investovat do technologického vybavení nebo do rozvoje prodejního týmu. 

Neváhejte se zeptat, zda najdeme dostatek prostředků i pro vyřešení vašeho problému s nedostatkem provozních financí.

To ensure a balance between costs and revenues is the basic skill on any kind of business. To avoid the problems with a lack of operational finance, we offer to our partners a financial assistance to enable the possibility to invest into technology or into the development of the sales team. 

Do not hesitate to ask us if can find enough financial sources to help you to solve your problem with cash flow.

 

Training

V rámci široké podpory našich partnerů zajišťujeme efektivní systém vzdělávání. Jedním z nejvyužívanějších vzdělávacích programů pro obchodní zástupce je školení prodejních dovedností. Pro rozsáhlejší týmy je vhodné školení zaměřené na kontrolu kvality prodeje. Pro partnery využívající víceúrovňový systém řízení doporučujeme školení pro vedoucí prodejních týmů.

Vyberte z naší nabídky vzdělávací program i pro váš tým.

Within the wide support of our partners we provide effective education system. One of the most used training program for sales agents is the Sales Skills traning session. For larger teams should be realiable the Quality Control training. For partners with multi-level organization structure we recommend the training for Sales team Teamleaders and Supervisors.

Try to choose one educational program for your team from our training courses.

Consultancy

Máme bohaté zkušenosti ze spolupráce s desítkami různorodých partnerů. Provozujeme vlastní callcentra a prodejní týmy. Vytváříme redundantní systémy kontroly kvality. Připravujeme prodejní argumentaci pro jednoduché i postupné nabídky. Zajišťujeme technologické vybavení. Sestavujeme dlouhodobá motivační schémata. 

Budete-li našimi partnery, rádi se i s vámi podělíme o naše zkušenosti.

We have got rich experience of cooperation with tens of variable partners. We operate our own call centres and sales teams. We create redundant systems of quality control. We prepare sales arguments for simple and multi-step sales offers. We provide technological equipment. We build long-term incentive schemes.

When you will be our partner, we would like to share our experince with you too.